Privacybeleid

Algemeen
Persoonsgegevens zijn alle informatie die op een of andere manier naar u kunnen worden herleid. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij een aantal van deze gegevens. Dat gebeurt bij zeer algemene interacties met onze website.

Wij verzamelen en verwerken doorgaans de volgende types gegevens: Een unieke identificatie en technische gegevens over uw computer, tablet of mobiele telefoon, uw IP-adres, geografische locatie, en op welke pagina’s u klikt (interesses). Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als dat relevant is voor ons en uw activiteit bij Saltnex ApS.

Beveiliging
Wij verwerken uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk in overeenstemming met de geldende wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de privacywetgeving.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden gewist wanneer dat doel is bereikt of ze niet meer relevant zijn. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om onbedoeld of onwettelijk wissen, openbaar maken, verliezen, verslechteren, delen met onbevoegden, misbruik of overige verwerking in strijd met de wetgeving te voorkomen.

Doel
De gegevens worden gebruikt om u als gebruiker te identificeren en om u de advertenties te laten zien die waarschijnlijk het relevantst voor u zullen zijn. Het doel is ook om onze inhoud en advertenties aan te passen en te verbeteren, om functies op sociale media te tonen, om meer te weten te komen over de voorkeuren van bezoekers, en om statistieken en analyses te maken om te zorgen dat de dienstverlening en inhoud van de website optimaal functioneren.

Opslagperiode
De gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd die wettelijk is toegestaan en we wissen ze wanneer ze niet meer noodzakelijk of relevant zijn. De periode hangt af van de aard van de gegevens en de achterliggende reden voor het bewaren. Het is daarom niet mogelijk om een algemene tijdsduur aan te geven voor wanneer de informatie wordt gewist.

Verstrekken van gegevens
Gegevens over uw gebruik van de website, welke advertenties u ontvangt en waarop u eventueel klikt, geografische locatie, geslacht en leeftijdsgroep, e.d. worden aan derde partijen verstrekt in zoverre deze gegevens bekend zijn en voor zover wij gebruikmaken van derde partijen. U kunt zien om welke derde partijen het gaat in ons cookiebeleid. De gegevens worden gebruikt voor doelgerichte advertenties.

We gebruiken daarnaast een aantal derde partijen voor het opslaan en verwerken van gegevens. Deze partijen gebruiken uitsluitend gegevens voor ons en mogen ze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Het doorgeven van persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. We gebruiken alleen gegevensverwerkers in de EU of in landen die uw gegevens passende bescherming bieden.

Inzage en klachten
U hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen ons gebruik van uw gegevens. U kunt ook uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw gegevens. Als de gegevens die van u worden verwerkt onjuist zijn, hebt u het recht om deze te laten corrigeren of wissen. Verzoek hiertoe kan worden ingediend via: lene@saltnex.dk. Als u wilt klagen over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de Deense autoriteit persoonsgegevens.

Uitgever De website is eigendom van en wordt gepubliceerd door: Saltnex ApS Nyholmsvej 7 8930 Randers NØ Denemarken Telefoon: +45 27108814 E-mail: lene@saltnex.dk