Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för Saltnex ApS

Allmänt
Personuppgifter är all typ av information som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar en rad sådana uppgifter. Det sker vid helt vanlig interaktion på vår webbplats.

Vi samlar in och behandlar normalt följande typer av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats samt vilka sidor du klickar på (intressen). Vi inhämtar enbart personuppgifter som är relevanta för oss och för din aktivitet på Saltnex ApS.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och förtroligt i enlighet med gällande lagstiftning, inkluderat persondatalagen och dataskyddslagen.
Dina uppgifter kommer enbart användas för de syften de samlats in för och kommer raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligen raderas, offentliggörs, förloras, ändras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen.

Syfte
Uppgifterna användas för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som har störst sannolikhet att vara relevanta för dig. Syftet är också att anpassa och förbättra vårt innehåll och våra annonser, visa funktioner i sociala medier, få kunskap om de besökandes preferenser och föra statistik och göra analyser och för att säkerställa att hemsidans tjänster och innehåll fungerar optimalt.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen, och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga eller relevanta. Perioden beror på uppgiftens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Vidarebefordring av uppgifter
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den omfattning dessa uppgifter är kända och i den utsträckning vi använder oss av tredje part. Du kan se vilka tredje parter det handlar om i vår cookie-polisy. Uppgifterna används för målinriktning av annonser.

Vi använder därutöver ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem för egna syften.

Vidarebefordran av personuppgifter som namn och mejladress etc. sker endast om du ger ditt samtycke till detta. Vi använder enbart databehandlare i EU eller i länder som kan erbjuda dina uppgifter tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom närsomhelst göra invändningar mot att uppgifterna behandlas. Du kan även återkalla ditt samtycke till att uppgifter om dig behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt till att de korrigeras eller raderas. Invändningar gällande detta kan ske till: lene@saltnex.dk. Om du vill invända mot vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta danska Datatilsynet.

Ansvarig utgivare av webbplatsen är ägaren och publiceras av: Saltnex ApS Nyholmsvej 7 8930 Randers NØ Telefon: 27108814 Mejladress: lene@saltnex.dk